MediYoga

(hette tidigare Medicinsk Yoga, men byter nu till ett namn som också passar internationellt)

Mediyoga

Begreppet Medicin, från latinets ”medicina”, står enligt Bra Böckers stora Läkarlexikon för en: Benämning på hela läkekonsten och därtill hörande forskning, alternativt: Benämning på botemedel av olika slag. Ordet Yoga kan enkelt översättas med: Medvetenhet via fullständig balans mellan kropp, sinne och själ.

Nyckelorden: läkekonst, forskning, botemedel, medvetenhet och balans sammanfattar på ett tydligt sätt vad Medicinsk Yoga, eller MediYoga® är.

MediYoga är en terapeutisk form av klassisk Kundaliniyoga.

Det som utgår från klassisk kundaliniyoga, en mycket gammal, ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet, med rötter i den tantriska traditionen, en av de äldsta former av yoga människan känner till. In i denna yogaform har IMY vävt grundläggande aspekter från Ayurveda, den mångtusenåriga indiska läkekonsten och komponenter från TKM – den traditionella kinesiska medicinen.

MediYoga har utvecklats via IMY( Institutet för Medicinsk Yoga) i Stockholm, som är ett terapeutisk yogiskt utbildnings,-forsknings och rehabiliteringsinstitut. IMY har arbetat med yogaterapi sedan mitten av 90-talet och har sedan -98 deltagit i flera vetenskapliga studier på yoga på Karolinska institutet och Danderyds sjukhus i Stockholm. Resultaten har varit mycket positiva.Det har visat sig att utövande av yoga ger tydligt mätbara, signifikanta effekter på hälsa. Bl.a. har ett flertal svenska arbetsplatser använt MediYoga som både förebyggande och rehabiliterande åtgärd. Sedan 2010 används MediYoga vid reguljär behandling av patienter inom den svenska hälso-och sjukvården. Samtliga instruktörer som utbildas i MediYoga via IMY har utbildning i anatomi,fysiologi samt sjukdomslära.

MediYoga innebär: Medveten andning, fysiska övningar,, avslappning och meditationer och mantra. De yogiska övningarna har till syfte att skapa balans i kropp och sinne.

Alla övningar utförs med utgångspunkt från individens förmåga och kapacitet. Även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer kan deltaga i utövandet av MediYoga.

MediYoga innefattar ett hundratal olika pass och meditationer som kan användas vid rehabilitering av människor med olika medicinska problem, t ex astma, stress, utbrändhet, högt blodtryck, hjärtproblem, värkproblem, sömnsvårigheter m.m. ALLA kan deltaga i MediYoga! Vill du veta mer om Mediyoga gå in på : www.medicinskyoga.se