Indisk huvud/ansiktsmassage

Huvudet

I huvudet finns hjärnan, som är den största delen av centrala nervsystemet, och fyra andra sinnen; syn (ögon), lukt, (näsa), hörsel,(öron), och smak (mun).

Många viktiga nervändar slutar dessutom i huvudet. Nacken och skuldrorna, som bär upp huvudet, är ofta områden där det finns spänningar och värk. Så huvudet behöver vara avslappnat och dess funktioner fungerar väl för att vi skal vara friska och känna frid och lycka.

Ayurveda rekommenderar daglig massage av huvudet. Cirkulationen till och från huvudet kan vara begränsat av spänningar i muskler och bindväv. Detta minskar flödet av vital näring (energi) och syre. Huvudvärk och migrän som orsakats av spänning och stress är inte ovanligt. Andra problem kan vara svaghet, nervositet och överaktivt tänkande. Massage lösgör och förbygger blockeringar i kroppens olika cirkulationssystem samt stödjer avspänning och avslappning. Det huvudsakliga syftet med huvudmassage är att öka tillförseln av vital näring och syre samt stödjer utrensning av slaggprodukter.

Ansiktet

Ansiktet är den del av kroppen vi ständigt visar för omgivningen och där våra känslor tydligast återspeglas. Ofta betraktas det som den vackraste delen av kroppen men vi håller också mycket spänningar där. Flera av våra sinnen är placerade där och bl.a sker det mesta av vår kommunikation via ansiktet. Så ansiktet med dess sinnen och uttryck spelar en oerhört viktig roll i våra liv.

Livets stress och spänningar förhindrar ett normalt flöde av blodet till ansiktet. Omgivningens luftföroreningar och dålig diet påverkar den känsliga huden i ansiktet negativt. Detta skadar hud, bindväv och muskler i ansiktet och orsakar tecken på för tidigt åldrande. T.ex. rynkor, glåmig hud och dålig tonus i ansiktsmuskulaturen.

Ansiktsmassage stödjer utrensning av slaggprodukter, ökar tillförsel av näring samt hjälper till att ge ansiktet sin naturliga vitalitet tillbaka.

Effekter av massage

 Huvudet

 • Förbättrar cirkulationen i huvudet samt till och från huvudet.
 • Löser upp spänningar i muskler och vävnader .
 • Reglerar överskott av värme i huvudet .
 • Hjälper till att lösa upp huvudvärk och förbygger migrän stimulerar hårväxt .
 • Kan förbättra syn ,hörsel, lukt och smak.
 • Reglerar ett överaktivt tänkande och slappnar av sinnet balanserar nervsystemet.
 • Stimulerar hela nervsystemet via marmas-punkter (vitala energipukter)

 Ansiktet

 • Löser upp spänningar i ansiktsmuskulaturen.
 • Ökar cirkulationen och stödjer därmed avsöndringen av slaggprodukter
 • Hjälper hudens ständiga återhämtnings-/förkylnings-process.
 • Förbygger acne.
 • Förbygger rynkor.
 • Ökar skönheten.