Om Anitha

Jag har alltid haft ett stort intresse av att vilja jobba med människor, jag har ett stort engagemang för att stödja olika behov i vardagen och livssituation. Jag tror mycket på att motivera människor att hitta sin inre drivkraft.

Dans har vart ett stort intresse för mig i många år vilket jag tycker är en mycket rolig och hälsosam aktivitet. Jag är mycket inspirerad av Österländsk livsfilosofi. Jag började med qi gong och Tai chi på 80-talet på den tiden pratades det lite om det.

Jag har en habiliterarutbildning i grunden och haft en tjänst inom LSS, där jag var med och startade ett dagcenter i Ockelbo 1989. Jag studerade sedan vidare till skötare inom psykiatrin har jobbat som det i 20 år. Genom att arbeta så nära andra människor har jag förstått vikten av ett salutogent* förhållningsätt.

Detta har väckt min nyfikenhet att fördjupa mig mer inom området. Jag har bland annat utbildat mig inom KBT**, friskvårdspedagog, yogalärare chi ball och massage.

Detta intresse ledde till att jag började med grupper inom Ockelbo idrottsförening och startade eget företag inom hälsonäringen år 2005. Sedan april 2011 har jag övergått till att driva mitt företag på heltid där jag nu erbjuder Konsultationer inom:
Seasonal Yoga, Chi Ball, Ayurvedisk Yogamassage, Klassisk massage, indiskt huvud och ansiktsmassage. Stresshantering, Föreläsningar inom hälsa.

Hösten 2011 vart jag uppringd av Strandgårdens Hälsoresor för att medverka som yogalärare och Massör

*Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky. (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Salutogenes betyder hälsans ursprung och härhör från latinets Salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung) Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Antonovskys svar på frågan om individen befinner sig kontinuumet hälsa – ohälsa var ”Känsla av sammanhang”

** Kognitiv beteende terapi
Jag har gått utbildning på Högskolan i Gävle och Stockholm.
Seasonal yoga School.
Bodymindconcepts.
Axelsons Gymnastiska Institut.